Recipes and Posts Tagged thuốc warfarin

Tác dụng của thuốc warfarin

By: mtv | 0 Comments | | Category: Bắt đầu từ chữ W, Chữa bệnh, Người lớn | Tags : , , , , giá thuốc chống đông máu, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thuốc warfarin là một loại biệt dược được dùng trong những trường hợp chống đông máu coumarin và ngăn cản sự tổng hợp prothrombin. Để hiểu hơn về loại dược phẩm này, mời bạn cùng theo dõi những thông tin mà bài viết: Tác dụng của thuốc warfarin dưới đây trình bày.  Xem ... more

Read more